Hlavový  Hlas(Rezonancia)

Pozri si video ako správne používať Hlavový Hlas v piesni.

Hlavový Hlas,(Rezonancia,alebo Register)

Mnoho spevákov má predstavu, že aby mohli  spievať vysoké  silné tóny, musia zostať v hrudnom hlase a stále viac a viac tlačiť, aby sa vyhli preskočeniu do falzetu. Tento typ spevu je bohužiaľ častým dôvodom hlasového vypätia a v konečnom dôsledku poškodenia hlasu. Tlačiť hrudný  hlas do výšok nie je naozaj spev, ale krik.

Na chvíľu pouvažujte nad najnižšou strunou na gitare. Struna je hrubá a  vzhľadom na to je ladená do nízkych tónov. Pokus o naladenie oveľa vyššie, ako je jej optimálna výška, praskne  strunu a môže poškodiť  zvyšok gitary.

Podobne je to aj s hlasivkami.Na najnižšie  spievané tóny musia byť hlasivky stenšené . Aby sa zvýšila výška tónu, je nevyhnutné, aby sa hlasivky natiahli a stenšili, čím sa umožnía rýchlejšie vybrácie a to je podmienka pre dosiahnutie vyšších tónov.

Naučiť sa prejsť z  hrudného hlasu  do hlavového hlasu hlavy vyžaduje čas, trpezlivosť a cvičenie, ale je to nevyhnutné pre každého seriózneho speváka, ktorý sa plánuje spevom živiť.

Prečo sa to volá Hlavový hlas,alebo Rezonancia ?

Túto Rezonanciu,alebo Register voláme  Hlavovú ,pretože doslova posúvame tón do Hlavy kde ho zosilujeme. Tón posúvame tlakom vzduchu pomocou Bránice.

Čím vyššie  tóny spievame tým viacej nám rezonuje tón v hlave.Ako vytvoríme Hlavový hlas..

 CT (cricothyroid) sval je dominantný vo  vašom hlavovom hlase. Svalový pár CT je zodpovedný za predĺženie alebo natiahnutie hlasiviek, aby ste mohli hlasom prejsť do výšok.

Pri speve v CT-dominantnej produkcii ( „hlavový  register“, alebo hlavový hlas ) sa hlasivky stenčia a natiahnu, iba horné okraje záhybu vibrujú a zostanú dotýkajúce sa kratšie časové obdobie.


Príklad- stredný tón- E/tenor/ je posledným tónom hrudného rozsahu. 

Pre ženy je  stredné- Á posledným tónom v hrudnom rozsahu.

Zaspievate ho jemne bez sílenia a so spojenými hlasivkami,tak aby vám rezonoval v hlave, kedˇsi položíte ruku na hlavu ,tak budete cítiť vibrácie.
 Potrebujem spievanie v Hlavovom  hlase?

Svetoznámy učitelia ako napr.: Ron Anderson, Seth Riggs alebo Brett Meaning vysvetľujú, že ked' chcete spievať vysoké tóny,musíte ovládať Hlavový hlas(Rezonanciu.)

Spievanie v Hlavovom hlase používajú všetci známy svetoví speváci ako napr. Steve Wonder, Brian Mc Knight, Alicia Keys, Christina Aquilera, Beyonce a iní.

Mixovanie Hrudného a Hlavového  hlasu je pre speváka nevyhnutné. Je to správny spôsob spievania používaný v rôznych hudobných štýloch.Samozrejme to vyžaduje čas a trpezlivosť ako každý iný hudobný náastroj.

Ak by ste si  vôbec nič nemali pamätať, tak určite si zafixujte túto informáciu do vášho podvedomia-

Netlačíte hrudný hlas hore, ale tlačíte hlavový hlas dole, a postupne ho mixujete s hrudným hlasom, čo pre poslucháča vytvára dojem, že vám vysoké tóny znejú plným hlasom.

 Musím stále trénovať Hlavový hlas ?

 Absolútne! Tréning Hlavového hlasu  a ostatných rezonancií  je základ celého spievania a používa sa v každom hudobnom štýle.

Aký je rozdiel medzi Hlavovým hlasom a Falsetom?

Na dosiahnutie Hlavový hlasu,alebo Hlavovej rezonancie musíme mať spojené hlasivky-obr.vlavo

Hlavoý hlas sa dá ovládať-to znamená,že sa dá zosilovať a stišovať.

 Falset-halsivky sú rozpojené,-obr. vpravo -hlas sa nedá ovládať,stišovať,alebo zosilovať.

Hlas je slabý a na dychu.

Ako používajú Hlavový  hlas (Hlavovú Rezonanciu) spevácke hviezdy ?

Použitie Hlavového hlasu-Ženy

Použitie  hlavového hlasu-Duet.

Cvičenie na Hlavový hlas  - Gi Gi  -Muži.

Cvičenie- Gi Gi  -Muži.

Toto cvičenie  používáme na hlavový hlas, pretože hláska Gi nám spojí hlasivky a so spojenými hlasivkami spievame dalšie tóny.

Najprv si Gi Gi len povieme. Potom spievame Gi Gi len na jednom tóne. Neskoršie skúšame Gi Gi podla cvičenia,ktoré máte ako mp3.

Najprv si vypočujte ukážku,potom spievate sami za doprovodu klavíra. Skúšajte to viackrát, ked'vám to ide skúste hlásku Gu Gu.

Ako pokračujete do vyšších tónoch dávajte pozor, aby nám hlas nepreskočil do Falsetu.


Cvičenie na Hlavový Hlas  - Gi Gi   -Ženy.

Keď máš záujem o náš online kurz spevu, kliknite nižšie.

KONTAKT:

                                       https://www.vyukaspevu.sk

                                        vyukaspevu1@gmail.com

Pridaj sa do našej FB skupiny zdarma tu: 

https://www.facebook.com/groups/340643860561876